Публічна оцінка проекту Кримінального- процесуального кодексу України Печать E-mail

Коментар Костянтина Демченко
Юрист ЮФ "Вронський, Вронська та Партнери"
газета "Правовий тиждень", №36-37, 20 вересня 2011 р. 

 При ознайомленні з Кримінально процесуальним кодексом України (надалі – проект КПК) перше, що привертає увагу – його структурованість та об’ємність. Розробники здійснили спробу врегулювати всі відносини кримінального процесу.

В цілому, проект КПК можна визнати позитивним кроком у демократизації кримінального процесу в Україні. Адже, нині кримінальний процес спирається на нормативно-правовий акт, що був прийнятий у далекому 1961 році і більшість норм якого є архаїчними та не відповідають сучасним реаліям.

Так деякими новелами проекту КПК, що були запозичені зі світового досвіду, передбачаються зміни до українського кримінального процесу, зокрема, розгляд справ в окремих випадках судом у складі двох професійних суддів та трьох присяжних, запровадження нових запобіжних заходів (домашній арешт, спеціальні електронні пристрої контролю тощо).

Чи встановлює проект реальну рівність сторін процесу

Важко стверджувати про абсолютну рівність сторін, коли з однієї сторони виступає слідчий, прокурор від імені держави, а з іншої підозрюваний, обвинувачений або його захисник. Наприклад, проектом підозрюваному (обвинуваченому) або його захиснику надається право ініціювати проведення слідчих дій для встановлення відомостей, що мають значення для справи, проте для проведення відповідної слідчої дії необхідне затвердження слідчого, прокурора або судді. В свою чергу слідчий, прокурор самостійно, на власний розсуд приймають рішення та проводять ту чи іншу слідчу дію.

Однак, варто відмітити, що проект КПК розширив права сторін, зокрема, підозрюваному (обвинуваченому) або його захиснику надається право збирати та подавати докази, а потерпілому надається право брати участь у вивченні доказів та у проведенні слідчих дій.


Переваги/недоліки проекту КПК

Перевагами проекту КПК є розширення прав сторін для встановлення змагальності сторін та заборона направлення справи на додаткове розслідування. Перевагою проекту КПК можна вважати чітке визначення випадків, коли тримання під вартою як запобіжний захід не може бути застосовано.

Проектом КПК встановлюється новий інститут – інститут угоди підозрюваного (обвинуваченого) з прокурором про визнання вини. Сама ідея є не новою, такі угоди успішно застосовуються в багатьох країнах світу, зокрема, США, проте чи стане використання таких угод ефективним інструментом для спрощення кримінального процесу в Україні, зможе показати тільки практика їх застосування.


 
  • Dictum Factum
  • LawLab
  • SS

© Vronskiy, Vronskaya & Partners 2009