Банкрутство Друк E-mail

Юридична фірма "Вронський, Вронська та Партнери" надає комплексну правову допомогу та захищає інтереси клієнтів на всіх стадіях процедури банкрутства (розпорядження майном, санації та ліквідації підприємства), а також при укладенні мирової угоди.

Юридична фірма "Вронський, Вронська та Партнери" надає правову допомогу з наступних питань:

 • Надання кандидатури арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у тому числі для державних підприємств, супровід процедури погодження кандидатури арбітражного керуючого Департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України;
 • Представництво інтересів ініціюючого кредитора при порушенні судової справи про банкрутство підприємства – боржника та протягом усіх судових процедур банкрутства;
 • Представництво інтересів конкурсних кредиторів у судовій процедурі банкрутства підприємства – боржника, у тому числі  на зборах кредиторів та /або засіданнях комітету кредиторів, при проведенні судових процедур банкрутства;
 • Представництво інтересів кредиторів відносно організації та проведення системи заходів нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження і ефективного використання майнових активів боржника;
 • Представництво інтересів боржників, власників майна (органів, уповноважених управляти майном) боржника, засновників (учасників) боржника, - юридичної особи, при проведенні судових процедур банкрутства;
 • Супровід процедури санації підприємства-боржника, розробка та погодження плану санації, розробка та погодження умов участі у санації інвестора, здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства – боржника;
 • Організація проведення і  здійснення продажу майна боржника, супровід процедури ліквідації підприємства - боржника;
 • Підготовка та контроль за виконанням мирової угоди;
 • Забезпечення реалізації судової процедури банкрутства щодо відсутнього боржника.

Кваліфіковані фахівці нашої Фірми, які пройшли навчання в Інституті розвитку арбітражного управління та отримали ліцензії арбітражних керуючих,  можуть надавати послуги розпорядників майном, керуючих санацією та ліквідаторів.

Фірма також надає послуги щодо проведення експертизи фінансового стану підприємства, оцінки майна боржника, у т.ч. цілісних майнових комплексів, а також інвентаризації при продажу майна банкрута на відкритих торгах.

Публікації по темі:
 
 • Dictum Factum
 • LawLab
 • SS

© Vronskiy, Vronskaya & Partners 2009