Про групу Друк

З метою надання більш якісних послуг різним категоріям клієнтів і створення прозорої та диференційованої системи ціноутворення, за участю Юридичної фірми "Вронський, Вронська та Партнери" було створено три дочірні компанії: 


   - ТОВ "Спеціалізоване юридичне бюро" (ТМ "Сімейна Справа") – юридична фірма, яка надає юридичні послуги переважно фізичним особам з усіх питань сімейного, спадкового та житлового права;


   - ТОВ "Юридична лабораторія" (ТМ "LawLab") – реєстраторська компанія, яка займається питаннями реєстрації, перереєстрації та ліквідації підприємств усіх форм власності, супроводом отримання різноманітних ліцензій та дозволів;


   - ТОВ "Бюро юридичних перекладів "Діктум Фактум" – бюро перекладів, яке спеціалізується виключно на перекладі документів юридичної тематики;

Усі ці компанії разом утворюють "ВВП Групу"

Основними принципами діяльності кожної з вищезазначених компаній, та ВВП Групи в цілому, є, в першу чергу, якісне та своєчасне надання послуг, динамічний розвиток, соціальна відповідальність,  доступність до Інтернет ресурсів.

 

  • Dictum Factum
  • LawLab
  • SS

© Vronskiy, Vronskaya & Partners 2009